පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් වයඹ මුහුදු තීරයේ ස්ථාන ගණනාවක වෙරළ ඛාදනය උග්‍ර වී තිබේ. = මිහිසර රශ්වින්ද -මාරවිල

 

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් වයඹ මුහුදු තීරයේ ස්ථාන ගණනාවක වෙරළ ඛාදනය උග්‍ර වී තිබේ. මින් වැඩි බලපෑමක් එල්ලවී ඇත්තේ හලාවත ඉරණවිල මුහුදු තීරයටය
එම වෙරළ තීරයේ ස්ථාන ගණනාවක උග්‍ර ඛාදනය වීම හේතුවෙන් නිවාස කැඩී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව තිබේ. වෙරළ තීරයේ පොල් ගස්රැසක් ද මුහුදට යාමේ අවදානමක් පවතී.
වෙරල සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදිකර ඇති ආරක්ෂක ගල් වැටිද බොහෝ ස්ථාන වලින් කඩාගෙන ගොස් ඇති අතර හලාවත වෙන්නප්පුව මුහුදුබඩ මාර්ගය ආසන්නයටම වෙරල ඛාදනය වී තිබේ.
ඉරණවිල ධීවර තොටුපොළට ආසන්නව මූහුද ඛාදනය වීම හේතුවෙන් ධීවර ජනතාවට සිය ධිවර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇති බව ඔවුන් කියති.
පසුගිය කාලය පුරා අවස්ථා ගණනාවක් මෙම වෙරළ තීරය ඛාදනයට ලක්වූ වූ අතර ඊට විසඳුම් ලබාදීම කඩිනමින් සිදු නොවනු බවයි ධීවර ජනතාව පෙන්වා දෙන්නේ. මේ සඳහා කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දීමට කටයුතු කරන මෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *