ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සඳහා මිනිස් ජාවාරම් සහ ජාවාරම් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක්

 
 
කාලීන මාතෘකාවක් වන මිනිස් ජාවාරම සහ ජාවාරම් පිළිබඳව ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සඳහා දෙදින වැඩසටහන ජූලි මස 04 සහ 05 දෙදින නගරයේ මුවන්පික් හෝටලයේදී පවත්වනු ලබන අතර එම වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කරන ලද බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
IOM ආරක්‍ෂක ඒකකයේ ප්‍රධානී මිනෝලි පී ඩොන් මහත්මිය, ජාතික මිනිස් ජාවාරම් විරෝධී කාර්ය සාධක බලකාය (NAHTTF) සමඟ සහයෝගයෙන් යුතුව මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දී ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
දෙදින වැඩමුළුවේදී IOM ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයිනේ නිලධාරීන් වන Michel Bermam (ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක ජාවාරම්), Imthath (ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක) Nipuna Wijesinghe (ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක Counter Trafficking.) විසින් දේශනය පවත්වන ලදී.
 
මීට අමතරව, මිනිස් ජාවාරම් සමුද්‍ර ජාවාරම් පිළිබඳ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ විමර්ශන නිලධාරීන්, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සුගත් අමරසිංහ මහතා විසින් වැඩසටහනේ දේශන පවත්වන ලදී.
 
සමාප්ති දේශනය අතරතුර, ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සඳහා මිනිස් ජාවාරම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළ අතර ලබාගත් දැනුම යටත් නිලධාරීන් සමඟ බෙදා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

ආරක්ෂක ලේකම්වරයා නියෝජනය කරමින්  NAHTTF හි  සභාපති, ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් රුවන් කුලතුංග සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී විය.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *