ඉවුම් පිහුම්

කප් සිටුවීම සඳහා කප බෙදාදීමේ චාරිත්‍රය මහනුවර විෂ්ණු දේවාලයේදී…. නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

    ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ  කප් සිටුවීමේ චාරිත්‍රය සඳහා කප බෙදා දීමේ චාරිත්‍රය  මහනුවර විෂ්ණු දේවාලයේ පරිශ්‍රෙය්  පිහිටි දැඩිමුණ්ඩ...

අරගලයෙන් පණ පෙවුණු වීදියේ ආහාර සැණකෙළිය -ඉරෝෂිණී දීපිකා

නයිට් ක්ලබ්වල රෑ එළි වනතුරු විසි කරන්නට සල්ලි ඇති සුපිරි පන්තියේ අතළොස්සකට හැරුණු විට, ඊට පහළ පන්තිවල උදවියට කොළඹ රාත්‍රිය...