නානුඔය – මහනුවර දුම්රිය පිලී පනි – චන්දන ජයවීර – හැටන් 

නානුඔය සිට මහනුවර දක්වා ගමන් ගන්නා උදෑසන මන්දගාමි දුම්රිය අද(05) උදෑසන පිලී පැනීම හේතුවෙන් උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා වු බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයී .
එම දුම්රිය අද පෙරවරු 6.40 පමණ වටගොඩ බිම්ගෙය අසලදී පිළි පැන තිබේ .දුම්රියේ බලවේග කට්ටලය පමණක් පිළි පැන තිබෙන අතර මගීන්ට හානියක් සිදු වී නැත .
ප්‍රදේශයට පවතින වැසි සහ සුලග සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් දුම්රිය  මාර්ගය ට  ගසක අතු කඩා වැටි තිබී  ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *