නේපාල මැතිවරණය ගණන් කිරීමේදි කොංග්‍රසය ඉදියෙන් – උදාර හේමචන්ද්‍ර

නේපාලයේ ජනතාව පසුගිය ඉරිදා එනම්  20දා තම නව මහජන නියෝජිතයන් පත් කර ගැනීම සදහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කලා එනම් මහමැතිවරණය හා පලාත් මන්ත්‍රණ සභා සඳහායි. පෙරවරු 7.00 ආරම්භ වූ ඡන්ද විමසීම පස්වරු 5.00 දක්වා පැවැත්වුණු අතර මධ්‍යස්ථාන 22000කදි ඡන්දය පැවැත්වුණා. ඡන්ද ගණන් කිරීම එරට වේලාවෙන් ප.ව.9.00 ආරම්හ වී තිබෙනවා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මිලියන 17.9 වැඩි ජනතාවක් සුදුසුකම් ලැබූ අතර නියෝජිතයන් 275න් 165ක් සරළ බහුතර ක්‍රමයෙන් තොරාගන්නා අතර 110 සමානුපාතික ක්‍රමය තුලින් තෝරා ගැනීමට නියමිතයි. එමෙන්ම 550ක් වූ මුළු ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රණ සභා සාමාජිකයන් ගෙන්ද 330ක් එලෙසම සරල බහුතර ක්‍රමය යටතේද 220ක් සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ පත් කර ගැනීමට නියමිතයි. මැතිවරණයේදී සටන් පවතින්නෙ නේපාල කොංග්‍රසය නායකත්වයෙන් යුත් සභාගය  හා රාජාණ්ඩුවට හිතැති හින්දු ආගමට ලැදි සභාගය අතරය. මෙහිදී අහ්‍යන්තර දේශපාලන ස්ථාවරත්වය මෙන්ම සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දියුණුව මෙන්ම අසල්වැසි ඉන්දියාව හා චීනය සමග පවතින සබඳතා කළමනාකරණය කිරීම අලුතින් පත්වන පාලනය මුහුණ දෙන ප්‍රධාන අභියෝග වනු ඇත. එමෙන්ම මැතිවරණය නිසා පැය 72 දේශසීමාවන් වසා දමා තිබෙනවා ඡන්දය ගණන් කිරීමද මේ වන විට අරඹා තිබෙන අතර නේපාල කොංග්‍රසය මේවන විට ඉදිරියෙන් සිටන බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *