රජය

රජය සමග අත් වැල් බැදගන්න අගමැති ඉල්ලයි – නිමල් කොළඹිස්ස – මහනුවර

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා දේශපාලන භේදයෙන් තොරව සියලු දෙනාට එක්වන ලෙස ආරාධනා කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි....