ගිනස් වාර්තාවක්ද ? සුදු රැවුලෙන් ලොරියක් ඇද්ද හලාවත සියා – හිරුණි ලක්ෂිකා

හලාවත කරවිටාගාර ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු  කිලෝ මිටර් 2150 ක ලොරියක්  රැවුලෙන් ඇද ලෝක වාර්තාවක් තැබීමට  ඊයේ  18 පස්වරුවේ  සමත් විණි .  නිමල්
කරුණාරත්න  (59 ) මහතා   මේ ලෝක වාර්තාව තැබීමට කටයුතු කල අතර ඔහු පසුගිය වසරේ  කිලෝග්‍රෑම් 1150 ක් ලොරියක් මීටර් 255 ක දුරක්  ඇදීමට සමත් විය . මෙහි අධික්ෂණ
කටයුතු  හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  නිලධාරීන් හා  හලවත  පොලිසියේ නිලධාරීන්  විසින්  සිදු කරන ලදී . මෙය දැක බලා  ගැනීම සදහා  දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකින්  දහාස් ගණනක
ජනතාවක්  එක්ව සිටින ලදී .

හලාවත කරවිටාගාර විහාරස්ථානය අභියස  ප්‍රධාන මාර්ගයේ  මේ කටයුත්ත සිදු කැරිණි

මේ අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන හා  ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මහතාද එක්ව සිටින ලදී .

https://www.youtube.com/watch?v=kYTx-e3E0a4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *