අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සහ සංගමයේ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් වෙතට ඉල්ලීමක් – මෙලනි මානෙල්

 

 

එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, මලාවි, මොන්ටිනිග්‍රෝ, උතුරු මැසිඩෝනියාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් නායකත්වය දෙන Core Group, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ (UNHRC) ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සහ ඇසුරු කිරීමේ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

එක්සත් රාජධානියේ මානව හිමිකම් තානාපති රීටා ප්‍රංශ විසින් නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක සඳහන් කළේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම පිළිබඳව Core Group කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බවයි.

 

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිගන්නා අතරම, ත්‍රස්තවාදී නීති සම්පාදනය රටේ ජාත්‍යන්තර බැඳීම්වලට අනුකූල වන බව සහතික කරන ලෙස Core Group ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Core Group හි ප්‍රකාශය පාරදෘශ්‍යභාවය, වගවීම, ඇතුළත් කිරීමේ වැදගත්කම සහ ගැටුම් සහ දණ්ඩමුක්තියේ මූල හේතුන් ආමන්ත්‍රණය කරන අතීත වැඩ සහ නිර්දේශ මත අර්ථවත් ලෙස ගොඩනැගීමේ වැදගත්කම ද අවධාරණය කර ඇත.

“රටේ මැතිවරණ ක්‍රම කෙරෙහි ඡන්දදායකයින්ගේ විශ්වාසය පවත්වා ගනිමින් සහ එහි ආයතන සහ කොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනත්වය සහතික කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාව සිය නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කළ යුතුය” යනුවෙන් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

 
ඉඩම් ආපසු ලබා දීම, දිගු කාලීන රඳවා තබා ගැනීම් සහ දූෂණය පිළිබඳ ගැටළු විසඳීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මූලික පියවර සාදරයෙන් පිළිගන්නා Core Group, මෙම පියවර මගින් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ, සියලු වාර්ගික සහ ආගමික ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කිරීමට පදනමක් සැපයිය හැකි බව පැවසීය. 

සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය ඉංග්‍රීසියෙන් – https://www.gov.uk/government/speeches/un-hrc53-core-group-statement-on-sri-lanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *