සංචාරකයින්ගේ වර්ධනයක් – මෙලනි මානෙල් පෙරේරා


ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්ත වලට අනුව ජූනි මාසයේ මුල් දින අට සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර අමුත්තන්/ වීදේශ සංචාරකයින් 22,200 ක් ලංකාවට පිළිගෙන ඇත. නිකුත්කර ඇති තාවකාලික දත්ත වලට අනුව මේ දක්වා මාසය සඳහා දෛනික පැමිණීමේ සාමාන්‍යය 2,775 ක් වේ. 

ඒ අනුව, 2023 ජනවාරි 1 සිට ජූනි 8 දක්වා කාලය තුළ සමුච්චිත පැමිණීම් 546,686 වන බව සඳහන් වෙයි.

දැනට පවතින ප්‍රගතිය එලෙසම පවත්වාගෙන ගියහොත් මේ මස අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් පැමිණීම් ලක්ෂ 6 ඉක්මවා යා හැකි බවට අපේක්‍ෂා කරයි.

ප්‍රථම ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ ඉන්දියාව විශාලතම සංචාරක ගමනාගමන උත්පාදක යන්ත්‍රය සමඟින් මුළු පැමිණීම්වලින් සියයට 28 ක ප්‍රතිශතයක් පෙන්වමිනි. දෙවනුව රුසියානු සමූහාණ්ඩුවල සමස්ත සංචාරක ගමනාගමනයෙන් සියයට 9 ක් විය. තුන්වන ස්ථානය සංචාරක පැමිණීම් වලින් සියයට 7 ක් වන එක්සත් රාජධානිය වන අතර, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ජර්මනිය, සමස්ත සංචාරක පැමිණීම් වලින් සියයට 5 බැගින් ලබා ගත්හ.

අනෙකුත් ප්‍රධාන වෙලඳපොලවල් වූයේ චීනය, කැනඩාව, එක්සත් ජනපදය, මාලදිවයින සහ ප්‍රංශයයි. මේ වසර අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් මිලියන දෙකක් ගෙන්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *