සිසුන් 18 දෙනෙකුට ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට ශිෂ්‍යත්ව – මෙලනි මානෙල් පෙරේරා

රට පුරා සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 18 දෙනෙකුට ඉන්දියාවට ගොස් හින්දි භාෂාව හැදෑරීම සඳහා ඉන්දීය රජයේ ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනමා ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය දන්වා සිටියි.

පිරිනැමෙන මෙකී ශිෂ්‍යත්වයේ කොටසක් ලෙස, කෙන්ද්‍රියා හින්දි සන්ස්ථාන් (KHS) හෝ අග්‍රා හි මධ්‍යම හින්දි ආයතනයේ වසරක පාඨමාලාවක් සඳහා ඔවුන්ගේ ඉන්දියාවට යන ගමනේ පිරිවැය, අධ්‍යයන ගාස්තු සහ දේශීය ආගන්තුක සත්කාරය ඉන්දියානු රජය විසින් දරනු ලැබේ.

2022 සැප්තැම්බර් 14 වන දින, තෝරාගත් සිසුන් ඉන්දියාවට පිටත්ව යාමට පෙර, ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ ඔවුන් සමග අදහස් හුවමාරුවක යෙදුණු අතර, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සහස්‍ර ගණනක් පැරණි සංස්කෘතික, භාෂාමය, සාහිත්‍ය සහ ආගමික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හින්දි භාෂාව සහ සාහිත්‍යයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව ඉස්මතු කළේය.

සිසුන් ඉන්දියාවේ රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ද කොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ සිය සුබ පැතුම් පළ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය විදේශීය භාෂාවක් වන හින්දි,  ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ පාසල් සහ විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළු ආයතන 80 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක උගන්වනු ලබන බව ද මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ඊයේ (සැප් 20)  නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් කරයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *