විදෙස්

රුමේනියාව ඇතුළු රටවල් තුනක්  දෙසැම්බරයේ දි ෂෙන්ගන් කලාපයට – බර්නාර්ඩ් එදිරිසිංහ

මෙම වර්ෂය අවසානයේ දි පැවැත්වීමට නියමිත යුරෝපීය සංගම් නායක සමුළුවේ දි රුමේනියාව, බල්ගේරියාව හා කොරේෂියාව යන යුරෝපිය සංගම් සාමාජික රාජ්‍යයන්...