පොහොට්ටුව

ජි.එල් පොහොට්ටුවට අභියෝග කරයි -මහනුවර වාර්තාකරු

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වයෙන් තමන් ඇතුළු පිරිස හැකි නම් ඉවත්කර පෙන්වන ලෙස අභියෝග කරන බව එම පක්ෂයේ සභාපති,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...