ආපදා හේතුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 64ක 244ක් අවතැන් – නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

අධික සුළං සහිත වර්ෂාව හේතුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්යේ පවුල් 64ක පුද්ගලයන් 244කු පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙල්තොට, උඩදුම්බර, හාරිස්පත්තුව, ගඟ ඉහළ කෝරළය, දොළුව, තුම්පනේ, පස්බාගේ, උඩපළාත, හතරලියද්ද සහ උඩුනුවර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලින් වැඩිම ආපදා වාර්තා වී ඇතැයි එහි මහනුවර දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික රණවීර මහතා පැවසීය.

සුළං නිසා ගස් කඩා වැටීමෙන් නිවාස 38කට අර්ධ හානි සිදුවී ඇති අතර පවුල් 26ක පුද්ගලයන් 88ක් ආරක්ෂිත ස්ථානවල රැදවීමට එම මධ්‍යස්ථානය කටයුතු යොදා තිබේ. ඉන් පවුල් 04ක සාමාජික සාමාජිකාවන් 16ක් ඥාතීන්ගේ නිවෙස්වල රැදවීමට කටයුතු කළ බවත් මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ උපදෙස් පරිදි අවතැන්වූන්ට සහන ලබා දෙන බවත් මහනුවර දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂවරයා තව දුරටත් පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *