අවුරුදු පහළොවක දැරියක් දරු ප්‍රසුතියකින් පසු දරුවා දමා පැන යයි – යාපනය සුමති තංගරාසා

වයස  අවුරුදු  15 ක දැරියක් දරු ප්‍රසුතියකින්  පසු  දැරිය රෝහලේ දම  පලා  යාමේ  සිදුවීමක්  යාපනයෙන් වාර්තා වෙයි .   යාපනය වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේ  ජිවත් වන මේ දැරිය  දරු ප්‍රසුතිය වන තෙක් පාසල් ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි .

මේ දැරිය යාපනය ශික්ෂණ රෝහලට පැමිණ ඇත්තේ ඇගේ මව සමගයි . මේ දැරිය සමග අගේ මවද රෝහලෙන් පලා ගොස් ඇති අතර  යාපනය රෝහල මේ පිලිබදව  පොලිසියට කර්ය්නු වාර්තා කර ඇත .

පොලිසිය  පලා ගිය දැරිය හා අගේ මව සොයා විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත .

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *