හලාවත පුජක පුතෙක් රත්නපුර රදගුරු ලෙස වතිකානුව නම් කරයි – ප්‍රසාද් පුර්ණමාල්

 

රත්නපුර පදවියේ නව රදගුරු හිමිපාණන් ලෙස අතිගරු ඇන්ටන් වයිමන් කෲස් මාහිමිපාණන් පත් කල බව වතිකානුව  අද 05 නිවේදනය කලේය .

1967 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 16 වෙනි දින හලාවත කොට්ටපිටිය ගම්මානයේ උපත ලබා ඇති වයිමන් මාහිමිපාණන් පුජත්වරය ලබා ඇත්තේ 2000 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස 16 වෙනි දිනයි .

හලාවත පදවියේ මාම්පුරිය , තලවිල , කට්ටකඩුව යන මීසම් වල සේවය කර ඇති වයිමන් මාහිමිපාණන් හලාවත පදවි සෙඩෙක් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස ද කටයුතු කර ඇත . උන්වහන්සේ මේ පත්කිරීම සිදුවන අවස්ථාවේ හලාවත පදවි වතු පරිපාලක ලෙස කටයුතු කලේය .
ඉතාලියේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබා ඇති උන්වහන්සේ නොරොච්චෝල ගල් අගුරු විදුලි බලාගාරයෙන් ජනතාව පිඩාවට පත්වූ අවස්ථාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් නොබියව පෙනිසිටි අතර ඒ හේතුවෙන් ජනතාවට සහන රැසක් ලබා දීමට බලධාරීනට සිදු විනි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *