ජෙලි ෆිෂ් මාදැල් වනසයි

වයඹ මුහුදු තීරයේ මේ දින වල මාරවිල මූදුකටුව ප්‍රදේශයේ මාදැල් මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ දැල් වලට විශාල වශයෙන් ජෙලිෆිෂ් පැටලී ඒමෙන් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන
යාමට බාධාවක් පවතින බව ඔවුන් පෙන්වා දෙති.
මෙසේ ජෙලි ෆිෂ් සිය දැල්වලට පැටලී ඒමෙන් මසුන් දැලෙන් තෝරා ගැනීමට විශාල කාලයක් මෙන්ම වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවන බව ධීවරයින් පවසති. එමෙන්ම බොහෝ පිරිස් මෙම මසුන් මිලදී ගැනීමට මැලිවෙන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙති. විවිධාකාර වර්ණ ගන්නා, සත්ත්‍ව විශේෂයක් වූ ජෙලි ෆිෂ් විශේෂ 2000 ක් පමණ ලොව පුරා සාගර වල වෙසෙන බව පැවසේ. ඇතැම් ජෙලි ෆිෂ් විෂ සහිතය. සමහර ජෙලිෆිෂ් ස්පර්ෂ වුන ස්ථානයේ දැවිල්ලක් හටගෙන පලුදැමීමක් සිදු වේ.  මෙලෙස දැල්වට පැටලී එන ජෙලි ෆිෂ් විෂ සහිත නොවන බවත් මෘදු සමෙහි ස්පර්ෂ වූ විට

කැසීමට භාජනය වීමට ඉඩ ඇති බවද ඔවුන් කියති. මෙම ජෙලි ෆිෂ් විශේෂය ධීවරයින් මුහුදු හොරි ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. වාරකන් සමය නිමවීමත් සමග වයඹ වෙරළ තීරයේ
මාදැල් කර්මාතයේ සුපුරුදු ලෙස ධීවරයින් නියැලෙති. නැවුම් හා ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් උසස් මාදැල් මසුන් මිලදී ගැනීමට මේ දින වල පාරිභෝගිකයන් මුහුදු තීරයට විශාල ලෙස පැමිණෙන අයුරු දක්නට
ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *