කඳුරට උදානය යටතේ ඉදිරි වසර කිහිපය තුළදී මහනුවරට දැවැන්ත සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම කිහිපයක්. – නදීක දයා බණ්ඩාර

කදුරට උදානය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මහනුවර  දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කොට වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක වන බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් සැලසුම් කොට ඇති බවත් ඉන් කිහිපයක් මෙම වර්ෂයේදී ආරම්භ කළ බව ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කරන ලද්දේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනි.

කඳුරට උදානය, විසල් මහනුවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, මහනුවර බහුවිදි මාදිලි ප්‍රවාහන සංකීර්ණය ඇතුලු දැවැන්ත ව්‍යාපෘති රැසක් මෙම වර්ෂයේදි ආරම්භ වන බව කී ඒ මහතා ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම මත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන වෙන් කොට ඇතැයි ද කීවේය.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 689 මුදලක් මෙම වර්ෂයේදී වෙන් වී ඇතැයි ප්‍රකාශ කළ ඒ මහතා විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන මත සිදුවන සංවර්ධන වැඩසටහන් ජුලී මාසය වන විට නිම කළ යුතුව ඇතැයි ද ප්‍රකාශ කළේය.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තෝරා ගත් ප්‍රදේශයකට පමණක් සීමා කොට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සම්ප්‍රදාය වෙනුවට මෙම වර්ෂයේදී ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 14 020ක් ආවරණය වන ලෙස වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක බව බවත් ඒ සඳහා  රුපියල් මිලියන 11 000ක මුදලක් මෙවර වෙන් කර ඇතැයි ද ඒ මහතා කීවේය.

ඉකුත් වර්ෂ දෙකක කාලය තුළදී ඇණ හිට තිබුණු සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් යළි මෙම වර්ෂයේදී දියත් කරන බව ද මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *