අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මධ්‍යම කඳුකරයේ ප්‍රධාන ජලාශ සියල්ලෙහිම වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ. – නදීක දයා බණ්ඩාර

කඳුකරයට ඇද හැලෙන ධාරානිපාත වැසි හේතුවෙන් විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රධාන ජලාශ රැසක වාන් දොරටු විවෘත කිරීමට එහි කාර්යයභාර ඉංජිනේරුවන් කටයුතු යොදා තිබේ.

කියුබික් ඝන මීටර් මිලියන 721ක උපරිම ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වික්ටෝරියා ජලාශයේ ස්වංක්‍රීය වාන් දොරටු අටම විවෘත වී තිබේ. සියලුම වාන් දොරටු එලෙස විවෘත වී ඇත්තේ දෙවර්ෂයකට පසුව බව කාර්යයභාර ඉංජිනේරු සාලිය රත්නායක මහතා පවසයි. මේ හේතුවෙන් තත්ත්පරටක කියුබික් මීටර් 150ක ජල ධාරිතාවයක් මුදා හැරීම සිදුවේ.

රන්දෙණිගල ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනම විවෘත වී තිබෙන අතර මීටර් 2.5 බැගින් දොරටු විවෘත කිරීම නිසා තත්ත්පරයට ඝන මීටර් 1050ක ජල ධාරිතායක් ද විදුලි උත්පාදනය මගින් තත්ත්පරයට ඝන මීටර් 1230ක්ද රන්ටැඹේ ජලාශයට මුදා හැරේ.

රන්දෙණිගල ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීමෙන් පහළ මහවැලි ගංගාවේ පිහිටි රන්ටැඹේ ජලාශයේ වාන් දොරටු හතරම විවෘත වී තිබේ. එමඟන් තත්ත්පරයට ඝන මීටර් 1600ක ජල ධාරිතාවයක් පහළ මහවැලි ගංගාවට මුදා නිකුත් කෙරේ.

අඛණ්ඩව ජලය මුදා හැරීම හේතුවෙන් පහළ ප්‍රදේශයේ ගංගාව පරිහරණය කරන පිරිස් විමසිලිමත් වන ලෙසත් හදිසි ගං වතුර තත්ත්වයන් පිළිබද නිවේදන පිළිබදව අවදානය යොමු කරන ලෙසත් රන්දෙණිගල කාර්යයභාර ඉංජිනේරු රුවන් බණ්ඩාරනායක මහතා දැනුම් දෙයි.

පොල්ගොල්ල ජල හැරවුමේ වාන් දොරටු ද මේ වන විට විවෘත කර ඇතැයි එහි කාර්යයභාර ඉංජිනේරුවරයා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *