ශත සංවත්සර සැමරුමට පේරාදෙණිය සූදානම් – නදීක දයා බණ්ඩාර

ශත සංවත්සර සැමරුම නිමිත්තෙන් ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරමින් පේරාදෙණිය වීශ්ව විද්‍යාලය පෙරමුණට ගෙන එන බව එහි උපකුලපති මහාචාර්ය එම්.ඩී.ළමාවංශ මහතා පවසයි.

මේ දක්වා සිදුකරන අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා සමාජ මෙහෙවර තව දුරටත් ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණත්මක වශයෙන් ඉහළ නැංවීම එහි එක් ඉලක්කයක් යැයි ද ඒ මහතා කීවේය.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශත සංවත්සරික සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳව මාධ්‍ය හමුවක් සනාථන මන්දිරයේදී  පැවැති අතර එහිදී උපකුලපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

වර්ෂ 2042 වන විට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට වර්ෂ සියය සම්පූර්ණ වන බව කී ඒ මහතා ඒ වෙනුවෙන් අදියර කිහිපයක් යටතේ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය ගුණාත්මක වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කොට ඇතැයි ද කීවේය.

එහි සංවර්ධන සැලැස්ම විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සහාව මගින් රජයට ලබාදුන් බව ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අන්තර් ජාතික සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීම, විදේශීය සිසුන් වැඩි පිරිසක් සඳහා උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි අවස්ථා ලබාදීම, විදේශීය සිසුන් සඳහා ආරක්ෂීත නවාතැන් පහසුකම් ලබාදීම, රජයේ මුදල් භාවිතයෙන් තොරව වෙනත් මූල්‍ය ප්‍රවාහන් තුළින් සිදුකරන පර්යේෂණ අවස්ථා ඉහළ නැංවීම ඇතුලු ඉලක්ක රැසක් ඉදිරි වර්ෂ 25 තුළදී සපුරාලීම එහිදී සිදුවන බව උපකුලපතිවරයා සඳහන් කළේය.

වෛද්‍ය පීඨය, සමාජ විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආදිය වෙනුවෙන් විදේශීය සිසුන් සියයකට අධික පිරිසක් මේ වන විට අධ්‍යාපනය ලබන බවත් චීන සිසුන් පිරිසක් ද ඉදිරියේදී උපාධි සඳහා ලියාපදිංචි වීමට නියමත යැයි ඒ මහතා කීවේය.

මේ අයුරින් පේරාදෙණීය විශ්ව විද්‍යාලය විදේශීය සිසුන් වෙනුවෙන් වැඩි අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබාදීමට සැලසුම් කරන බව කී ඒ මහතා ඉකුත් දෙවර්ෂය තුළදී පේරාදෙණීය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යය,මහාචාර්යවරුන් තුන්සියයකට අධික ප්‍රමාණයක් විදේශීය සමුළුවල සම්පත් දේශකයන් වශයෙන් සහභාගී වී ඇතැයි පෙන්වා දුන්නේය. එම සමළුවලදී රජයේ මූල්‍ය වියදමක් නොදැරූ බව කී ඒ මහතා සියලු වියදම් විදේශීය ආයතන මඟින් සම්පාදනය කොට ඇතැයි ද ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *