දේශීය ආහාර පිළිබදව මහජනයා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද මහනුවර දී… – නදීක දයා බණ්ඩාර

 

 

කුළුබඩු යොදා ගනිමින් දේශීය ආහාර සකස් කිරීම පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රදර්ශනයක් හා වැඩමුළුවක් මහනුවරදී අද (15) ආරම්භ විය.

මධ්‍යම පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීම මත මධ්‍යම පළාතේ පාසල්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා ව්‍යාපාරික ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්හිදී මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්විණි.

ප්‍රවීණ සූපවේදී ආචාර්ය පබිලිස් සිල්වා මහතා විසින් දේශීය ආහාර සකස් කිරීම පිළිබද තරඟය අධීක්ෂණය කළ අතර මේ සඳහා මධ්‍යම පළාතේ අධ්‍යාපන කලාප 15ක දරු දැරියන් සහභාගීවී සිටියහ.

මධ්‍යම පළාතේ දරු දැරියන් අතර දේශීය කුළුබඩු යොදා ගැනීම ජනප්‍රිය කරවීම මෙහි එක් අරමුණකි.

කන්ද උඩරටට ආවේණික කුළුබඩු යොදා ගනිමින් ආහාර සකස් කිරීම හා එවැනි ආහාර ව්‍යාපාරික ආයතන තුළ ප්‍රචලිත කිරිම මෙම වැඩසටහනේ තවත් අරමුණක් යැයි මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් සරත් ප්‍රේමවංශ මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් මංජුලා මඩහපොල මහත්මිය, කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ උදාර කොන්සිවත්ත මහතා ඇතුලු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්වූහ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed