පාලමට ආරක්ෂිත වැටක්  නෑ ,ජන ජීවිත අනතුරේ – චන්දන ජයවීර – හැටන් 

විශාල ජල කදක් ගලා බසින පාලම දෙපස ආරක්ෂිත වැට කැඩි වසර 8 ක්,වැසි කාලයට ඔය පිටාර ගලනවා ,රාත්‍රිය ට කිසිදු ආලෝකයක් නෑ .ජන ජීවිත අනාරක්ෂිත බව ගිනිගත්හේන – කැළණිගම වැසියෝ පවසති .

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව බල ප්‍රදේශයට අයත් ගිනිගත්හේන නගරයේ සිට හොරකඩ මාර්ගය ඔස්සේ නෝර්ටන් ,කළවැල්දෙණිය ,පල්ලේවත්ත ,දාගම්පිටිය හා ලක්ෂපාන මෙන්ම විකල්පයක් ලෙස ශ්‍රිපාදය දක්වා ද ගමන් ගැනීම ට පහසු මාර්ගය කි රංජුරාව – කැළණිගම මාර්ගය. කෙසල්ගමුව ඔය හරහා ඉදි කර තිබෙන පාලමකි . “නායවල පාලම”නමින් හැදින්වෙන මා  පාලම ඉදිකර වසර 15 ක් පමණ වන අතර වසර 8 පමණ කාලයක සිට පාලම දෙපස ආරක්ෂිත වැට කැඩි තිබේ. ප්‍රදේශවාසීන් විසින් එම ආරක්ෂිත වැට වෙනුවට උණ බම්බු හා ලී දඩු යොදා ගනිමින්  වැටක් අටවා තිබේ.

කාසල්රී , ,විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශ පිටාර ගලන විට  කෙසල්ගමුව ඔය ඔස්සේ ගලා බසින විශාල ජල කද මෙම පාලම ට ඉහලින් ගලා යනු ඇත.එම තත්ත්වය රාත්‍රි කාලයට ජනතාවට නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට විලිදු ලාම්පුවක්  වත් මාර්ගයේ පාලම දෙපස නොමැත.

මෙම මාර්ග භාවිතා කරමින් ප්‍රදේශවාසි පාසල් දරුවන් ,වැඩිහිටියන්, පමණක් නොව සංචාරක කලාපයක් ලෙස සප්තකන්‍යා ,ලක්ෂපාන ,ඇබර්ඩින් දිය ඇලි හා පාරසරික සුන්දරත්වය නැරඹීමට එන විදේශ හා දේශිය සංචාරකයන් ට ප්‍රදේශය පිළිබදව අවබෝධයක් නැත .ඒ නිසා අනතුරු ඇතිවීමේ අවදානමක් පවති.

එමෙන්ම දිවා කාලයේ දී පාලම මතින් ගමන් ගනිමින් සිටින විටක දී වාහනයක ඉඩ ලබා දීමකට හෝ සුදානම් වන අවස්ථාවක පය ලිස්සා ගිය හොත් ඔය ට ඇද වැටිමේ අවදානමක් පවති .

එම නිසා වගකිවයුතු  බලධාරීන්ගේ අවධානයෙන් මෙම අනාරක්ෂිත බවට පිළියමක් යොදන ලෙස ජනතාව ඉල්ලා සිටිති .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *