රාජ්‍ය සේවක වැටුප් 20 000කින් ඉහළ නංවන ලෙස ඉල්ලමින් උද්ඝෝෂණ

රුපියල් විසිදහසකින් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ඉහළ නංවන ලෙස ඉල්ලමින් රජයේ සේවකයන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට අද දහවල් උද්ඝෝෂණයේ නිරතවූහ.

දරා ගත නොහැකි ජීවන වියදමට ඇති එකම විසදුම වන ජීවන වියදම පහත නොහෙලන්නේ නම් රුපියල් විසිදහසක වැටුප් වැඩිවීමක් අවශ්‍ය බව විරෝධතාකරුවන් පැවසූහ.

2016 සිට අහිමි කර ඇති පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය යළි ලබා දෙන ලෙස ද විරෝධතා කරුවන් සඳහන් කළහ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුලු අවට රජයේ ආයතනවල සේවකයන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාව පළ කළ අතර මධ්‍යම පළාත් සභාවේ කාර්යය මණ්ඩලය පල්ලකැලේ පළාත් සභාවට ඉදිරිපිට සිට උද්ඝෝෂණ කළෝය.

පළාත් හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මගින්  මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධාන කොට තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *