පොලිස් නිල සුනඛ කොට්ඨාශයට වසර 75ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ලේ දන්දීමක්. – නදීක දයා බණ්ඩාර

 

පොලිස් නිල සුනඛ කොට්ඨාශයට වසර 75ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් මහනුවර අස්ගිරියේ පිහිටි එම කොට්ඨාශ මූලස්ථානයේදී අද  11 පැවැත්විණි.
එහි අධ්‍යක්ෂ කාංචන ගොඩකුඹුර මහතාගේ අධීක්ෂණය මත එහි නිලධාරීන් විසින් මෙම වැඩසටහන සංවිධාන කොට තිබේ.
මහනුවර ජාතික රෝහලේ ලේ බැංකුවේ වෛද්‍ය හෙද හා කාර්යය මණ්ඩලයේ මැදිහත්වීම මත අද දිනය පුරා මෙම වැඩසටහන පැවැත්විණි. එම කොට්ඨාශයට වසර 75ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ජාතික උත්සවය නොවැම්බර්ම  මස මහනුවර අස්ගිරිය පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *