ඇමරිකානු තානාපතිනිය හා අමාත්‍ය ජීවන් තොන්ඩමාන් මහතා අතර හමුවක් – චන්දන ජයවීර – හැටන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය ජුලී චන් මහත්මිය හා ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ලේකම් ජල සම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමාන් මහතා අතර හමුවක් නුවරඑළියේදී ඊයේ (07) පැවැත්විණි.

උඩරට කඳුකරයේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඇමරිකානු රජයේ  දායකත්වය ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස මෙහෙදී අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමාන් මහතා ඇමරිකානු තානිපතිවරියගෙන් ඉල්ලා සිටින ලදි.

අර්බුධකාරී කාල පරිච්ඡේද කාලයන් තුළ ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් සහයෝගය පිළිබඳව  කඳුකරයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සිය කෘතඥතාවය මෙහෙදී පළ කර සිටින බවත්, ඒ වෙනුවෙන් තම  ස්තුතිය ප්‍රකාශ කර සිටින බවද අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමාන් මහතා මෙහෙදී පැවැසීය.

කඳුකරයේ ජනතාවගේ ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා  රජය ගෙන යන සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳවද මෙහෙදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *