ලෝක ගෘහස්ථ ගෑස් මිල යලි ඉහළට – උදාර හේමචන්ද්‍ර

ගෘහස්ථ ගෑස් මිල දෙසැම්බරයේ යලි ඉහළ යන තත්වයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ලෝක ගෘහස්ථ ගෑස් මිල බොරතෙල් මිලට සමානුපාතිකව තීරණය වනවා. ඒ ගෘහස්ථ ගෑස් හෙවත් LPG ගෑස් බොරතෙල් වල අතුරු නිෂ්පාදනයක් වන නිසා. ආසියානු වෙළෙඳ පලේ ගෘහස්ථ ගෑස් මිල තීරණය කිරීමේ බහුතර බලය සවුදි ඇර්මැකො සමාගම හිම් කරගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී ඇතැම් අවස්ථාවලදී සවුදි ඇර්මැකො සමාගමේ ආදායම් අපේක්ෂා මතත් මිල තීරණය කිරීම ඇතැම් විට සිදුවනවා. පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස ඩොලර් 590ක්ව පැවති ලෝක ප්‍රොපේන් ටොන් එකක මිල ,නොවැම්බර් මිල ඩොලර් 610 දක්වා ඉහළ ගිය අතර දෙසැම්බර් ප්‍රොපේන් මෙට්‍රික් ටොන් එකක මිල පුර්ව මිල අනුව ඩොලර් 630-640 අතර මේ මොහොත වන විට පවතිනවා. දෙසැම්බර් ලෝක ගෘහස්ථ ගෑස් මිල ගැන Mojo news නාලිකාව ඔස්සේද Youtube ගෙන ඒමට අප බලාපොරොත්තු වනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *