තෙල්දෙණියේ කඩ දේශපාලඥයන්ටද? -මහනුවර වාර්තාකරු

මැද දුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් තෙල්දෙණිය නගරයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ආසන්නයේ ඉදි කරමින් පවතින ‍කඩ කාමර 170 කින් යුත් වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ කඩ කාමර 145 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දේශපාලනඥයින්, ඔවුන්ගේ ඥාතීන්, ආධාරකරුවන්,ව්‍යාපාරිකයින් හා මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු පිරිසක් අතර බෙදා ගැනීමේ උත්සහයක් පවතින බව අනාවරණය වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙතද පැමිණිලි ඉදිරිපත් වීමෙන් පසු ඒ මහතා පසුගියදා එහි ගොස් අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදි කිරීම් නිරීක්ෂණය කර එහි ඇති කඩ කාමර බෙදා දීමට යෝජනා වී ඇති පුද්ගල නම් ලැයිස්තුව ද පරීක්ෂා කර තිබේ.

විධිමත් ලෙස ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව මෙම කඩ කාමර බදු දීමට සැළසුම් කර තිබෙන බව මෙහි දී අනාවරණය වීමෙන් පසු ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ද ආණ්ඩුකාරවරයා මධ්‍යම පළාත් පාලන කොමසාරිස් මේනක හේරත් මහතා වෙත දැනුම් දී ඇත.
ඒ අනුව කඩ කාමර ලබාදීම සඳහා සකස් කර තිබූ නම් ලැයිස්තුව වාහාම ඉවත්කර ගන්නා ලෙස මධ්‍යම පළාත් පාලන කොමසාරිස් මේනක හේරත් මහතා විසින් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

මෙහි බිම් මහළ ඉදි කිරීම සඳහා 2011 හා 2012 වසර වල දී එක් අයෙකු ගෙන් රුපියල් 10000 බැගින් පුද්ගලයින් 81 දෙනෙකු ගෙන් ප්‍රාදේශීය සභාව මුදල් ලබාගෙන ඇත.
මෙයට අමතරව 2013 වසරේදී තවත් පුද්ගලයින් 51 දෙනෙකු ගෙන් රුපියල් 50000 බැගින් ලබාගෙන ඇත්තේ තෙල්දෙණිය පොළ සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඉදිවන කඩ කාමර සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ මුදලින් කොටසක් ලෙසය.
අදාළ කඩ කාමර ලබාදීම පිණිස මේ වනවිට සභාව මගින් පුද්ගලයින් 93 දෙනෙකු ගෙන් රුපියල් මිලියන 27 ක පමණ මුදලක් ලබාගෙන තිබෙන බවට පරීක්ෂණ මගින් අනාවරණය වී තිබේ. කඩ කාමර ලබාදීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ නම් ලැයිස්තුවේ ඇති දේශපාලනඥයින්ගේ හා ඔවුන්ගේ ඥාතීන් ඇතුළු පිරිස ගෙන් අත්තිකාරම් ලෙස කිසිදු මුදලක් අය නොකර තිබීම විශේෂත්වයකි.

කඩ කාමර වෙන් කිරීමේදී සිදුවූ අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් බදුකරුවන් 22 දෙනෙකු සභාවට විරුද්ධව නඩුවක් පවරා තිබෙන අතර ඒ වෙනුවෙන් නඩු ගාස්තු ලෙස සභාව මගින් වැය කරන තිබෙන මහජන මුදල් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 20 කට ආසන්නය.

කඩ කාමර ලබා දීමට සකස් කර තිබූ නම් ලැයිස්තුව වැරදි මෙන්ම වලංගු එකක් නොවන බවත් අදාළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන ස්ථානයේ වසර ගණනාවක පටන් වෙළෙඳාම් කළ පුද්ගලයින් 22 නෙකු සිටින බවත් පැවසූ මධ්‍යම පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා කඩ කාමර ලබා දීමේදී ඔවුන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදිය යුතු බව සභාපතිවරයාට දැනුම් දුන් බව පැවසුවේය.

අදාළ ඉඩම මහවැලි අධිකාරියට අයත් එකක් බවත් විධිමත් පවරා ගැනීමකින් තොරව මැද දුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ගොඩනැගිලේ ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර තිබෙන බවත් කී ඒ මහතා වහාම එම ඉඩම පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දුන් බවද ප්‍රකාශ කළේය.

කඩ කාමර ලබා ගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදී තිබෙන පුද්ගලයින්ට මහ බැංකුවේ වත්මන් පොලී අනුපාතියට අනුව පොලිය ගණනය කර පොලිය ද සමඟ මුදල් ලබාදෙන ලෙස සභාවට දැනුම් දුන් බවද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

කඩ කාමර ලබා දීමේදී සිදුව තිබෙන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට ගොස් සිටින පිරිස හා කතාකර නඩුව සමථයකට පත්කර ගන්නා ලෙසත් ඔවුන්ට කඩ කාමර ලබා දීමෙන් පසු ඉතිරිවන ඒවා විධිමත් ලෙස ටෙන්ඩර් කර සුදුසු පුද්ගලයින්ට ලබාදෙන ලෙසත් පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා සභාවට දැනුම් දී ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *