අපවිත්‍රව පැවැති බැක් බේ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කරයි. – ලක්මාල් කේ. බදුගේ ත්‍රිකුණාමලය

වාරකන් සමය නිසා කැලි කසල ගොඩ ගැසීමෙන් අපවිත්‍රව පැවැති ත්‍රිකුණාමලය බැක් බේ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමට එහෙඩ් කරිටාස් ආයතනය පාසල් ළමුන් හා එක්ව කටයුතු කරන ලැබීය.

ඊජිප්තුවේ ෂාම් එල් ෂෙයික් නගරයේ දී නොවැම්බර් මස දී පැවැත්වීමට සුදානම් කෙරෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව සමුළුවට සමගාමීව මෙම පවිත්‍රතා වැඩසටහන දියත් කෙරිණි. මෙහිදි වෙරළ තීරයට එක්ව තිබු එක්වරක් භාවිත කර ඉවත ලන ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන් හා වෙනත් අපද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරනු ලැබුහ.

ත්‍රිකුණාමලය එහෙඩ් කරිටාස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ෆෙඩ්රික් ඩන්ස්ටන් පියතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණු අතර ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ සිසුවියන්, සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන්, මාධ්‍යවේදීන්, ත්‍රිකුණාමලය නගර සභාව, වරාය පොලිසිය හා කතෝලිය පියතුමන් ලා ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *