මාස හයක් ඇතුළත මැතිවරණ ක්‍රමයට එකඟ වන්නැයි ජනපති දේශපාලන පක්ෂවලට කියයි -මෙලනි මානෙල් පෙරේරා

 

යෝජිත මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සමඟ ඉදිරියට යන බවට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  – සැප්තැම්බර් 11 වැනි දින ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයේ පරිපාලක සමන්තා පවර් හමුවූ අවස්ථාවේදී සහතික විය.

මාස හයක් ඇතුළත දේශපාලන පක්ෂ එකඟතාවකට පැමිණීමට අපොහොසත් වුවහොත් මැතිවරණ ක්‍රමය තීරණය කිරීම සඳහා ජනමත විචාරණයකට යන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.රනිල් සහ සමන්ත පවර්

මැතිවරණ ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට එකඟ විය යුතු බව එක් වරක් ප්‍රකාශ කිරීමට තමා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

—අපි නව ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් ගේනවා. මැතිවරණ ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ඔවුන් එකඟ විය යුතු බව එක්වරක් ප්‍රකාශ කරන්නට මම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවනවා. දේශපාලන පක්‍ෂ  එකිනෙකා අතර වාද කරනවා. මම ඔවුන්ට මාස හයක් දෙනවා, ඔවුන් එසේ නොකරන්නේ නම්, මම ජනමත විචාරණයක් තබා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ක්‍රමය කුමක්දැයි රටෙන් අහනවා. දේශපාලන පක්ෂවලට මේක සදහටම කල් දාන්න බැහැ. ඔවුන්ට යම් අවස්ථාවක දී උණ්ඩය සපා කෑමට සිදුවේවි. ඉතින් ඒ අය කැමැත්තක් නැත්නම් මම තවම කිව්වේ නැහැ” මම ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ජනමත විචාරණයකට යනවා.˜යැයි ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආහාර සුරක්‍ෂිතතාව සහ පෝෂණ වැඩසටහන දියත් කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාවක  එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 40 ක ආධාර ලබා දීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා පවර් මහත්මියට ස්තුතිය පුද කළේය. —එය අපට විශාල උපකාරයක් වනු ඇත.˜ යැයි ඔහු කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *